Iparbiztonság (SEVESO)

Védelmi gyakorlatok tervezése, koordinálása.
Hatósági kapcsolattartás.

Görgesse le, hogy megtudjon többet a SKET-ről.

KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMEK


Egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület, ahol a katasztrófavédelmi törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények.


KIEMELT LÉTESÍTMÉNYEKA katasztrófavédelmi törvény végrehajtó rendeletének értelmében a következő létesítmények minősülnek kiemelten kezelendőnek:

 • a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok üzemen kívüli csővezetéken történő szállításának létesítményei (szállító vezetékek, szivattyú-, kompresszor- és elosztó állomások), kivéve a lakossági gázellátás elosztó vezetékeit és azok létesítményeit, valamint a szénhidrogén-bányászat gyűjtővezetékeit 400 mm névleges átmérő alatt
 • veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával foglalkozó létesítmények, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe
 • azon üzemek, amelyek területén klór vagy ammónia legalább 1000 kg mennyiségben van jelen, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe.

TEENDŐK, FELADATOK


A katasztrófavédelmi törvény végrehajtó rendeletének értelmében a következő létesítmények minősülnek kiemelten kezelendőnek:


 • A veszélyes tevékenység azonosítása és bejelentése.
 • Igazgatási díj befizetése.
 • Súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) elkészítése és benyújtása.
 • Súlyos balesetek megelőzését és elhárítását biztosító irányítási rendszer működtetése.
 • A SKET-ben megjelölt feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.
 • SKET felülvizsgálata, és szükség szerinti módosítása (3 évente, és soron kívül).
 • SKET gyakoroltatása évente, és 3 évente a helyi katasztrófavédelmi szervekkel közösen.
 • Minden éves gyakorlatot 30 nappal a gyakorlat időpontja előtt be kell jelenteni a katasztrófavédelmi szerveknek.
 • Súlyos balesetek jelentése és kivizsgálása.
 • Katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetése.
 • A katasztrófavédelmi hozzájárulás alapja a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett – éves nettó árbevétel 0,1%-a.
 • A katasztrófavédelmi hozzájárulást a „Széll Kálmán terv 2.0” szerint 2013-tól már nem kell megfizetni

Nevesített veszélyes anyagok

Acetilén
Ammónia, vízmentes
Ammónium-nitrát
Arzén sav és/vagy sói
Arzén-trihidrid (arzin)
Bisz(2-dimetil-amino-etil) (metil)amin
Bór-trifluorid
Bróm
Etilén-imin
Etilén-oxid
Fluor
Formaldehid (>90%)
Foszfor-trihidrid (foszfin)
Hidrogén
Hidrogén-klorid
Hidrogén-szulfid
Kálium-nitrát
Karbonil-diklorid (foszgén)
Kén-diklorid
Kén-trioxid
Klór
Metanol
Metil-akrilát
Nátrium-hipoklorit vízi akut 1. kategóriába sorolt keverékei

Metil-izocianát
Nikkelvegyületek (belélegezhető nikkel-monoxid, nikkel-dioxid, nikkel-szulfid, trinikkel-diszulfid, dinikkel-trioxid)
Ólom-alkilátok
Oxigén
Piperidin
Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok
Propil-amin
Propilén-oxid
Tercier-butil-akrilát
Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5, -tiadiazin-2-tion (Dazomet)
1-bróm-3-klór-propán
2-metil-3-butén-nitril
2,4-toluol-diizocianát
2,6-toluol-diizocianát
3-(2-etilhexiloxi)propil-amin
3-metil-piridin
4,4-Metilén-bisz (2-klóranilin) és/vagy sói, por alakban

Kőolajtermékek és alternatív üzemanyagok
a) benzinek és nafták;
b) kerozinok (ideértve a sugárhajtómű-üzemanyagokat is);
c) gázolajok (ideértve a dízelüzemanyagokat, a háztartási tüzelőolajokat és a gázolajkeverékeket is);
d) nehéz fűtőolajok;
e) alternatív üzemanyagok, amelyek az a)–d) pontban említett termékekkel megegyező célokat szolgálnak, valamint gyúlékonyságuk és környezeti veszélyeik tekintetében hasonló tulajdonságokkal bírnak

Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó cseppfolyósíott gázok (cseppfolyósított szénhidrogén gázok) és a földgáz, feljavított biogáz

Egyes rákkeltő anyagok:
4-amino-bifenil sói,
benzo-triklorid,
benzidin sói,
bisz (klórmetil)–éter,
klórmetil-metil-éter,
1,2-dibróm-etán,
dietil-szulfát,
dimetil-szulfát,
dimetil-karbamoil-klorid,
1,2-dibróm-3-klórpropán,
1,2-dimetil-hidrazin,
dimetil-nitrózamin,
hexametil-foszfor-triamid,
Hidrazin,
2-naftil-amin sói,
4-nitro-difenil,
1,3-propán-szulton.

Így dolgozunk

Felkészítjük cégét az iparbiztonsági teendőkre. Elkészítjük az üzemazonosítást, kapcsolatot tartunk az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal. A SKET kidolgozásában aktívan részt veszünk, majd időszakosan oktatjuk. A gyakorlatokhoz levezetési tervet készítünk, a gyakorlat levezetését koordináljuk és a jelentést elkészítjük.

Szolgáltatásunk:
amit a legjobban tudunk

OKTATÁS

Ha az Ön vállalkozása SKET készítésére kötelezett, akkor:
- a SKET-et oktatni kell
- évente gyakoroltatni kell, és 3 évenként komplex gyakorlatot kell végrehajtani.
A kötelező oktatásokat megtartjuk.

TERVEK, JELENTÉSEK

A gyakorlatokhoz a levezetési tervet elkészítjük, az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal egyeztetjük.
A SKET gyakorlatról szóló jelentést elkészítjük.

GYAKORLAT

A gyakorlatokhoz a levezetési tervet egyeztetjük az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal. A SKET gyakorlatot koordináljuk és a SKET gyakorlatról szóló jelentést elkészítjük.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT IPARBIZONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLÁS

ÁNTSZ
ECHA
Munkaegészségügy (Dr. Kasza és fia)
ADR Mercurius Kft.

CÉGINFO

Székhely
6721 Szeged, Osztrovszky u. 27. 3/10.
Adószám: 14165683-2-06
Cégjegyzék: 06-09-011985
Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Copyright (c) 2016 - 2020 Szakács Péter | Jogi nyilatkozat