Veszélyes áru

ADR tanácsadás;
ADR oktatások azoknak, akik a veszélyes áru szállításában érintettek;
ADR bárcák forgalmazása.

Mi a veszélyes áru?

Veszélyes árunak nevezzük azokat a vegyi termékeket (anyagokat vagy keverékeket), illetve tárgyakat, amelyek tűz- vagy robbanásveszélyesek, radioaktívak, azonnali egészségkárosító (maró, mérgező), illetve környezetkárosító (vízszennyező) tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ilyen anyagok esetében a szállítást különleges biztonsági előírások között lehet csak végrehajtani, annak érdekében, hogy ne következzen be olyan baleset a szállítás során, amely a szállításban résztvevőket, az épített és a természetes környezetet veszélyezteti.

A leggyakrabban előforduló veszélyes áruk között találjuk az üzemanyagokat, oldószereket, festékeket, növényvédő szereket, tisztítószereket, akkumulátorokat - a hagyományos és a lítium aksikat -, a fertőző anyagokat. Minden gáz veszélyes árunak minősül, ideértve az aeroszolokat is. Az ADR előírásai szerint kell szállítani képződött hulladékok legtöbbjeit is.

A veszélyes árukat a csomagoláson elhelyezett jelölésekről - bárcákról - a legkönnyebb felismerni, ezekhez hasonlóak ->

ADR jelölések

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a Megállapodás és a hozzá csatolt két melléklet alkotja. Az ADR megállapodást 1957-ben Genfben kötötték, s Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá. Az A és a B Melléklet rendelkezéseit minden páratlan évben (!!) igazítják a tudományos, ill. technológiai fejlődéshez.

Amennyiben Önöknél a fenti jelölésekkel ellátott dobozokat, hordókat, zsákokat, raklapokat, palackokat szállítanak, gépjárműről leraknak, vagy felraknak szállításra, akkor Önök -- az ADR és egyéb belföldi jogszabályok értelmében -- érintettek a veszélyes áruk szállításában.

EZT SE HAGYJA KI!

Figyelmébe ajánljuk!

Mentesített szállítás

Milyen mentesítések léteznek, amikor nem kell tanácsadót alkalmazni?

Szállítás a tengereken

Tengerentúlra történő szállításkor mire kell figyelni? Miben más, mint a közúti szállítás?

ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO

VESZÉLYES ÁRU ADATBÁZIS - Telefonokra tervezve

Előnyök

1. kereshető 3.2 A táblázat;
2. helyes szállítási megnevezés 9 nyelven;
3. ADR - RID - ADN összehasonlító böngészde: a legutolsó 8 kiadás négy (4!) nyelven (magyar- angol - francia - német);
4. közvetlen link Európa összes ADR-jéhez;
5. és nem kerül sokba a használata!

Bodó Gyula
Veszélyes áru szállítási tanácsadó

"Elég beírni az UN számot majd kiválasztani az adott csomagolási csoportot, ha az adott anyaghoz több is tartozhat és már dől is rád az infó. Minden, amit a táblázatban megtalálnál: alagútkód, bárcák, szállítási kategória."

Ki vesz részt a veszélyes áru szállításban?

AZ ADR-BEN RÖGZÍTETT FELELŐSSÉGI KÖRÖK

CSOMAGOLÓ az a vállalkozás, amely a veszélyes árut csomagolóeszközbe, nagycsomagolásba vagy IBC-be rakja, ill. szükség esetén előkészíti a küldeménydarabokat a szállításhoz. 

FELADÓ az a vállalkozás, amely a veszélyes árut a saját nevében vagy harmadik fél megbízásából feladja. 

BERAKÓ az a vállalkozás, amelyik a veszélyes árut a járműbe vagy nagykonténerbe berakja. 

SZÁLLÍTÓ (FUVAROZÓ) az a vállalkozás, amely a szállítási műveletet végrehajtja, akár fuvarozási szerződés alapján, akár anélkül. 

KIRAKÓ az a vállalkozás, amelyik a küldeménydarabos veszélyes árut, a konténert, a mobil tartányt a járműről lerakja vagy konténerből kirakja; illetve a tartányos árut lefejti vagy az ömlesztett árut konténerből kirakja. 

CÍMZETT a fuvarozási szerződés szerinti címzett. Ha a címzett harmadik személyt jelöl meg, ezt a személyt kell címzettnek tekinteni. Ha a szállítási műveletet fuvarozási szerződés nélkül végzik, az a vállalkozás tekintendő címzettnek, amely megérkezéskor a veszélyes árut átveszi.

A fent felsorolt szerepkörökre egyértelműen megfogalmazza az ADR, hogy kinek mi a felelőssége. Ha az Ön cégénél a feljebb jelölt veszélyes áruk megtalálhatók, és a fent felsorolt szerepek egyike megállapítható, akkor biztos, hogy érintett a veszélyes áru szállításában. 

Ezeken kívül a minősített csomagolóanyag, tartány és konténergyártók esetében is indokolt az ADR előírásainak alapos ismerete és tanácsadó véleményének kikérése, aki segítséget nyújt a követelmények megértésében.

HA NINCS ADR TANÁCSADÓJA, EZT OLVASSA EL!

További tudnivalók

Hulladék szállítása

Minden vállalkozásnál képződik hulladék ...

Korlátozott mennyiség

Amit a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukról tudni kell

Alkalmazott jelölések

Hogyan kell jelölni a veszélyes árukat? Milyen bárcák feliratok kerülnek a dobozra?

Tökéletes bárcák, jelölések!
Többé nem lesz gondja az ellenőrökkel!
Olcsóbban, mint a nyomdából!

ADR SHOP

Így dolgozunk

A feladatokat minden esetben szerződés keretében látjuk el. A szerződés aláírását követően két héten belül átvilágítjuk a céget, hogy meghatározzuk milyen szempontból érinti az ADR, mi a veszélyes áruk köre és milyen felelősségei vannak.
A következő négy hétben elkészítjük írásban a veszélyes áru szállítási utasításokat, és megtartjuk a kötelező oktatásokat a szállítási folyamatban részvevő munkavállalók részére.
A 3. hónaptól kezdődően havi vagy negyedéves rendszerességgel ellenőrizzük, hogy miképp tartják be a vállalkozásnál az előírásokat.
Folyamatos 7/24-es telefonszolgálatunkkal mindig a vállalkozás rendelkezésére állunk. Részt veszünk a hatósági ellenőrzéseken; év végén elkészítjük jelentésünket a vállalkozás vezetője részére.

SZOLGÁLTATÁSUNK:
amit a legjobban tudunk

HELPDESK
ADR kérdésekben vagy közúti ellenőrzéssel kapcsolatban. Telefonon megszakítás nélkül elérhetőek vagyunk a nap 24 órájában, a hét minden napján.

ADR OKTATÁS
mentesített szállítások esetében, a veszélyes áru szállításában résztvevő alkalmazottaknak. Ellenőrizzük a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását.

ADR TANÁCSADÁS
a veszélyes áruk szállítására, a szállításra való előkészítéssel, a járművek, felszerelések beszerzésével és használatával, az intézkedésekkel és eljárásokkal kapcsolatban. Kivizsgáljuk a súlyos baleseteket.  Elkészítjük az éves jelentést. 

IMDG TANÁCSADÁS
Az IMDG kódex előírásainak megfelelően összeállítjuk az azonos konténerbe rakható áruk listáját, és elkészítjük az IMO-DGD veszélyes áru nyilatkozatot.

Veszélyes áru bárcák és jelölések

Műanyag öntapadó bárcák, nem áznak el, jól tapadnak, tisztított csomagolásokról könnyen leszedhetők. Megfelelnek az ADR 2017-es és 2019-es kiadása szerinti szigorú követelményeknek!

ADR SHOP

Akik már meggyőződtek a minőségről:

29

Elégedett partner

45

Hatósági ellenőrzés

7

Megyében

ÁRAJÁNLATKÉRÉS ADR TANÁCSADÁSRA/OKTATÁSRA

6724 SZEGED Pulz u. 46b

+36 30 999-7782

 

info@toxichem.hu

SEGÍTSÜNK?

AJÁNLÁS

ÁNTSZ
ECHA
Munkaegészségügy (Dr. Kasza és fia)
ADR Mercurius Kft.

CÉGINFO

Székhely
6721 Szeged, Osztrovszky u. 27. 3/10.
Adószám: 14165683-2-06
Cégjegyzék: 06-09-011985
Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Copyright (c) 2016 - 2020 Szakács Péter | Jogi nyilatkozat